Bjarne Øverland

Psykolog Bjarne Øverland er tilgjengelig for samtaler i ukedagene ettermiddag og kveld, samt søndag kveld.

Psykolog Bjarne Øverland 1

Faglig bakgrunn

Bjarne Øverland er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø. I tillegg til å være psykolog for Onlinepsykologene, jobber han til daglig på en voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Søndre Oslo DPS. 

Bjarne har god erfaring med å hjelpe personer som sliter med nedstemthet, selvkritikk, uro, angst, traumer, eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. I terapi er han opptatt av å skape trygge rammer for å hjelpe deg med å få et godt utbytte av samtalene. Han er særlig opptatt av å møte deg der du er, og å gi deg rom og tid til å sette ord på det som er vanskelig. Bjarne har ofte et fokus på følelser i terapi, og spesialiserer seg derfor innen intensiv korttids psykodynamisk terapi – en terapiform hvor vanskelige, og ofte blandede, følelser står sentralt. I tillegg jobber han også med EMDR, som er en metode som er spesielt utviklet for effektiv bearbeiding av traumatiske opplevelser. Som person er Bjarne en jordnær nordlending, som møter folk med varme og et åpent sinn.

Bestill time hos Bjarne