Psykologspesialist Asgerd Eide

Psykologspesialist Asgerd Eide

Psykologspesialist Asgerd Eide er for tiden fullbooket.

Les derfor gjerne om noen av våre andre dyktige psykologer og psykologspesialister. Dersom du ønsker og trenger hjelp fortest mulig anbefaler vi deg derimot å gå direkte til bookingkalenderen for å velge en psykolog som er tilgjengelige for deg på kort frist.

Dersom du derimot ønsker å vente kan du gjerne si ifra til oss i Onlinepsykologene så settes du opp på en venteliste. Vi vil så kontakte deg når Asgerd igjen er tilgjengelig for samtaler utover høsten.

Faglig bakgrunn

Asgerd er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Hun har også tatt spesialistutdanning innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

Asgerd har lang erfaring fra terapiarbeid knyttet til tema på ulike livsområder. Typisk for disse er hvordan livet på jobben eller privat, påvirkes av hendelser vi bærer med oss gjennom livet, både bevisst og ubevisst. Dersom strategier man bruker for å mestre disse utfordringene svekker livskvaliteten, eller at det har utviklet seg til psykiske vansker, da er det nyttig å samtale med en psykolog som kan hjelpe deg til et bedre liv.

Asgerd legger vekt på å møte deg på en empatisk og lyttende måte. Målet er at du skal oppleve større mestring og håndtere vonde følelser, situasjoner eller relasjonelle utfordringer. Sammen lager dere en plan for hva dere skal jobbe med og hvordan dette skal gjøres.

(kommer snart)

Min kompetanse