Referanser: https://www.psykologforeningen.no/publikum/videoer/videoer-om-livsutfordringer/sorg-og-komplisert-sorg-naar-noen-doer

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 
Alle mennesker opplever naturlige kriser på ulike tidspunkt livet gjennom. Eksempler på slike kriser er sorg, skilsmisse, pensjonstilværelsen. Andre kriser kan være tapsopplevelser, som tap av jobb, nettverk og bolig.

Sorg er en vanlig og uunngåelig livskrise for enhver person. Sorg kan komme etter dødsfall, brudd med partner (kjærlighetssorg), brudd i nettverk og lignende. Sorg er en vond følelse og kan være vanskelig for mange å håndtere. Det er en omstillingsprosess fra en før-tilværelse til en nå-tilværelse, et liv uten den man savner. Sorg handler i stor grad om at tanker vandrer til den man savner og ofte klarer man ikke slutte å tenke på vedkommende. Noen opplever at sorgen vedvarer og blir gjennomgripende i deres liv, da kan det utvikle seg til en komplisert sorg Dersom man ikke klarer å løsrive seg fra sorg etter det har passert et år

Vanlige sorgreaksjoner

Det finnes ikke en oppskrift på hvordan vi skal eller bør reagere på sorg, eller hva som er beste måte å håndtere den på. Med andre ord finnes der ikke èn «normal» sorg. Det finnes imidlertid noen reaksjonsmønstre som går igjen:

  • Savn, lengsel og smerte
  • Gjenopplevelser av det som skjedde
  • Søvnforstyrrelser
  • Selvbebreidelse og skyldfølelse
  • Angst og sårbarhet
  • Irritasjon og sinne
  • Manglende støtte fra omgivelsene
  • Konsentrasjons- og hukommelsesvansker

Komplisert sorg

Kompliserte sorgreaksjoner kan komme i flere former. Den vanligste formen blant voksne er den hvor sorgen fortsetter med uforminsket styrke i mange måneder etter dødsfallet, dette kalles en forlenget sorglidelse. Denne typen sorg fortsetter ut over seks måneder med sterk lengsel og savn, vansker med å akseptere tapet, unngåelse av det som minner om tapet, bitterhet og sinne, endret identitetsfølelse, følelser av at livet er tomt og meningsløst, og vansker med å gå videre i livet.

Plagene skal være så sterke at de svekker daglig fungering. En slik diagnose skal ikke anvendes for normal sorg, men for de situasjoner der sorgen kraftig svekker en persons funksjonsevne. Vi som arbeider med sorg vet at det er andre måter som sorgen kan bli komplisert på, for eksempel når tapets realitet holdes på avstand og den sørgende ikke makter å forholde seg til det som har skjedd. Blant barn og unge er slik bortskyving mer vanlig enn hos voksne, og det kan være vanskelig å vite når den fungerer bra for dem, og når den skaper problemer fordi det brukes for mye energi på å holde tapet på avstand. 

Når bør du søke hjelp?

Sorg blir ofte lettere når man deler den. Som regel trenger man ikke profesjonell hjelp for å håndtere sorg, men dersom sorgen ikke går over eller reduseres i styrke over tid kan det være et tegn på at man trenger hjelp. Da kan det være nyttig å ta kontakt med en profesjonell samtaleterapeut som har erfaring med å jobbe med sorg. Det kan også være en god ide å få en vurdering av en profesjonell dersom man er redd sorgen ikke går over av seg selv.

Referanser: https://www.psykologforeningen.no/publikum/videoer/videoer-om-livsutfordringer/sorg-og-komplisert-sorg-naar-noen-doer

Har du behov for hjelp til dette eller andre psykiske helseplager?