19th Ave New York, NY 95822, USA

Hva er en terapeutisk relasjon og hvorfor er den viktig?

En terapeutisk relasjon er preget av aksept, medfølelse og empati, og er den viktigste faktoren i terapi.
Hva kjennetegner en terapeutisk relasjon og hvorfor er den så viktig?
Bilde: pixabay.com

Kan relasjoner være terapeutiske? I så tilfelle hvordan og hvorfor? Denne artikkelen vil utforske hva en terapeutisk relasjon er og hvorfor den er viktig.

«Det som ble ødelagt i relasjoner kan repareres i relasjoner»

Mye av hva vi i voksen alder opplever som utfordrende og vanskelig omhandler ofte våre tidlige relasjoner.

Vi kan slite med:

 • skam, lav selfølelse/selvbilde og selvforakt
 • ensomhet og isolasjon
 • frykt for å bli deevaluert, latterligjort og avvisning
 • har vansker med tillit/mistillit
 • opplever andre som fiendtlige og farlige
 • bagatellisering og avvisning fra seg selv eller andre
 • havner mye i konflikter
 • har vansker med åpenhet, intimitet og sårbarhet
 • undertrykte eller overveldende vonde og vanskelige følelser

Dette kan ha sammenheng med at vi har blitt utsatt for psykiske og fysiske overgrep eller blitt neglisjert og forsømt av en nær relasjon.

På grunn av dette bærer vi med oss en frykt for gjentagelse og er på vakt. Det blir vanskelig å slippe folk nær seg eller å vise seg frem.

Vi kan være redde for å bli

 • latterligjort og deevaluert
 • direkte avvist
 • løyet til
 • møtt med sinne og aggresjon
 • kritisert eller verbalt/fysisk angrepet
 • pålagt skam
 • pålagt skyld
 • bagatellisert, minimert og oversett
 • indirekte avvist ved at den andre skifter tema, er vag, upersonlig og generell
 • møtt uten interesse, innlevelse, oppriktighet eller alvor
 • møtt uten øyekontakt

Men, som vi kan erfare i møte med nye viktige relasjoner eller i terapi – «det som kan ødelegges i relasjoner kan repareres i relasjoner.»

Terapeutisk relasjon: En allianse om å nå dine mål

Forskning viser at en terapeutisk relasjon eller alliansen er den viktigste faktoren i terapi.

For at et slikt samarbeid skal fungere er det viktig at man blir enige om

 1. felles forståelse av hva ditt problem, behov og mål er, og
 2. fremgangsmåten for hvordan dette målet skal nås (metoden), og
 3. at det skjer i en trygg, empatisk validerende relasjon.

Den siste og ofte avgjørende faktoren omtales som emosjonelt bånd. Det er den faktoren som denne artikkelen særlig vil fokusere på.

En terapeutisk relasjon gir korrigerende nye erfaringer

I samarbeid med en terapeut eller en annen person man har tillit til kan man utforske sårbare tema og erfaringer i en trygg setting for å oppnå ens mål og behov.

Slik kan man få bearbeidet vonde og utfordrende opplevelser men også få en korrigerende ny relasjonell erfaring.

Man kan få erfare hvordan det er å blit møtt med

 • interesse,
 • bli tatt på alvor,
 • undring,
 • innlevelse,
 • oppriktighet,
 • medfølelse,
 • sjokk og støttende sinne,
 • åpenhet og ærlighet,
 • forståelse,
 • aksept,
 • anerkjennelse, bekreftelse og validering,
 • støtte,
 • omsorg og
 • empati.

I stedet for å bli møtt slik man kanskje ble møtt tidligere og frykter vil gjenta seg. Slik kan i møte med terapeuten få hjelp og samarbeide om å få det bedre med seg selv, andre og sitt eget liv.

Læring som har overføringsverdi

En terapeutisk relasjon med psykologen kan også har overføringsverdier til andre viktige relasjoner i ditt liv.
En terapeutisk relasjon med psykologen kan også har overføringsverdier til andre viktige relasjoner i ditt liv.
Bilde: pixabay.com

Samtidig kan man også i den terapeutiske relasjonen få hjelp og støtte til å øve seg og å ta nye viktige steg i møte med andre «der ute» i livene våres.

Man kan lære om og øve seg i

 • konstruktiv kommunikasjon,
 • refleksjon og det å sette seg inn i andres perspektiv
 • åpenhet om følelser og behov, og
 • hvordan man kan håndtere misforståelser og konflikter.

Med flere nye positive erfaringer som dette vil det bli lettere med

 • tillit til andre,
 • nærhet og intimitet
 • åpenhet og ærlighet
 • selvmedfølelse, aksept og forståelse for seg selv
 • stolthet, og
 • grensesetting og selvhevdelse i våre hverdagslige eller nye relasjoner.

Hvis du ønsker å inngå i en slik terapeutisk relasjon for å få bedre relasjonene i ditt liv til deg selv og de rundt deg kan du bestille time hos oss i Onlinepsykologene. Det er viktig at du vet at online terapi er like effektivt og sikkert som «vanlig» terapi bare mye lettere og praktisk for deg!

Er du derimot fortsatt usikker på om videobasert online terapi er noe for deg? Les videre her om 9 grunner til hvorfor online terapi kan være til hjelp eller bli bedre kjent med oss psykologene som jobber i Onlinepsykologene. Flere spørsmål angående Online terapi?