Online psykolog Finnmark – Få hjelp nå, der du er, uansett hvor du bor

Flere nordlendinger og tilflyttere til Nord-Norge har tatt kontakt med Onlinepsykologene for å få online psykologhjelp og er svært takknemlig for denne muligheten.

Som denne artikkelen vil fremheve finnes det mange gode praktiske grunner til dette.

Psykolog Nord-Norge - Umiddelbar hjelp uansett hvor du bor

Psykolog Finnmark – Det er mangel på offentlige psykologer og fastleger i Nord-Norge noe som fører til lange ventelister – særlig fordi fastlegene har begrenset med tid og ressurser og allerede er overarbeidet.

Takket være internettets muligheter kan du derimot få hjelp av psykolog nå uansett hvor du bor i Nord-Norge om det er Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp. Porsanger, Sør-Varanger, Tana, Vadsø eller Vardø.

Grunnet store avstander er det også ofte upraktisk og uattraktivt å måtte reise hele veien for å oppsøke psykologen. Ikke minst risikerer man på små steder å møte naboen på venteværelset eller at det er en bekjent eller kollega som er psykologen eller fastlegen.

Når man får hjelp av privat psykolog på nett er dette derimot ikke en utfordring lengre – noe som medfører at også nordlendinger kan få den psykologhjelpen de fortjener på lik linje med andres steder i vårt langstrakte land.

Psykolog Alta - Kort venteliste

Psykolog Alta. Flere steder i Norge har minst 1 års ventetid for å få tilgang til en offentlig psykolog.

Da fastlegene er presset med få ressurser og er overarbeidet har de heller dessverre ikke så ofte tid til lengre samtaler med de som sliter psykisk.

Derfor er terapi med online psykolog et godt alternativ – da kan må få hjelp innen få dager ofte på samme dag man tar kontakt.

Psykolog Hammerfest - få hjelp nå der du er

Psykolog Hammerfest. Når man går til psykolog online trenger man ikke en henvendelse fra fastlegen eller en utredning. Man kan selv ta kontakt her og nå der du bor og bestille en psykologsamtale til fleksible tider uten ventetid – hvis man selv ønsker det.

Dette kan være viktig når man trenger støtte og veiledning i en livskrise eller sterk fortvilelse eller når man isolerer seg mye.

Psykolog Sør-Varanger - Slipper å møte naboen på venteværelset

Psykolog Sør-Varanger. Selv om økt åpenhet er et fokus i media er det fortsatt mange som opplever psykisk lidelse som et stigma og tabu.

Dette medfører at mange ikke våger å oppsøke hjelp da man er redd for å møte bekjente eller naboen på venteværelset. For helsearbeidere som sliter selv er dette særlig en utfordring og terskel – ønsker man å bli behandlet av en kollega?

Med online psykolog vil man derimot ivareta sitt privatliv og anonymitet.

Psykolog Vadsø - Ingen reisevei

Psykolog Vadsø. Norge er et langstrakt land med isolerende avstander særlig når man bor på vidda, på en øy, i en fjord eller en dal. Dette er særlig en utfordring når man bor i Nord-Norge og Finnmarksområdet.

Dette medfører dessverre at mange ikke oppsøker hjelp da det ville vært for tungvint.

Derfor er videosamtaler med psykolog på nett en unik mulighet til å få hjelp uansett hvor man bor og uansett årstidenes vær og vind. Man er ikke avhengig av hverken bil, båt, snøscooter eller småfly for å komme seg frem – man trenger bare å logge seg på internettet.

Psykolog Porsanger - Lav terskel

Psykolog Porsanger:

De praktiske og sosiale fordelene med

  • ingen venteliste,
  • ingen reisevei,
  • full anonymitet og
  • lavere priser

vil forhåpentligvis medføre at flere vil gi terapi med psykolog en sjanse mye tidligere i vanskene sine.

Slik at man slipper å lide unødvendig og alene og forverrer situasjonen sin.

Dette vil også forhåpentligvis medføre at folk som grunnet bosted, frykt for stigma eller isolasjon og derfor tradisjonelt sett ikke oppsøkte hjelp nå får unike muligheter til endelig å få hjelp.

Onlinepsykologene hjelper og har hjulpet mange mennesker med diverse livsutfordringer som bor i Nord-Norge og vi ønske svært gjerne å nå ut til flere som trenger og ønsker hjelp.