laptop-2561505_960_720

Privat psykolog på nett

Privat psykolog på nett [10 grunner] 1

 

HVA ER ONLINE TERAPI?

Privat psykolog på nett – Online terapi eller e-terapi er ulike former for terapeutiske tjenester som psykologer har utformet og tilbyr over nett.

De vanligste formene er:

 • Psykolog videosamtale/videokonsultasjon: Her får terapeut og klient se og høre
  hverandre som i tradisjonell terapi.
 • Chat-basert assistert selvhjelp: Her kan man få chatte
  med en psykolog.
 • Assisterte selvhjelpsprogram og -kurs: Her har psykologer
  utformet et selvhjelpsprogram spesialisert mot spesifikke problemstillinger.
  Som oftest får man fortløpende feedback eller har mulighet for å chatte med
  psykologen.
 • Terapeutiske apper: Ulike former for apper er også utviklet for
  selvhjelp.

Flere forskningsstudier viser at disse ulike formene for terapi er like effektive eller tilnærmet like effektive som tradisjonell terapi.

Nesten hver fjerde nordmann vil slite psykisk iløpet av et år. Vårt helsesystem er overbelastet med overarbeidede helsearbeidere som selv er bekymret for verken nok tid eller forsvarlighet i tilbudet til personer med psykiske lidelser. I en slik situasjon er det viktig å informere om at lavterskel tilbud og diverse selvhjelpsprogram har en vitenskapelig dokumentert effekt og støtte.

Derfor har vi skrevet denne artikkelen til deg som lurer på hvorfor, når man bør eller ikke bør vurdere og forsøke å få terapi av psykolog online.

HVORFOR OG NÅR VIDEOSAMTALE MED PRIVAT PSYKOLOGHJELP PÅ NETT BØR FORSØKES

1. EFFEKTIVT

Privat psykolog på nett [10 grunner] 2
Hjelp av nettpsykolog er like effektivt som tradisjonell «offline» terapi.

Det er viktig å fremheve at forskning viser at online terapi er like effektivt som tradisjonell «offline» terapi for milde til moderate psykiske vansker.

2. TRYGT

Privat psykolog på nett [10 grunner] 3
Man trenger ikke å være redd for sitt person- og datavern når man benytter seg av Onlinepsykologenes sin online psykologtjeneste.

Direktoratet for e-helse har tydelige krav til bruk av videokonsultasjon til helsetjenester som skal sikre klientens person- og datavern.

Blant seriøse og profesjonelle aktører som oss i Onlinepsykologene er det dermed helt elementært med bruk av videotjenester som er fullkryptert.

Slik blir alle samtaler mellom deg og en psykolog på nett konfidensielle. Vi tør påstå at psykologsamtaler over nett er minst like sikkert og trygt som tradisjonelle psykologsamtaler på kontor.

Som psykologer ellers så har også vi etisk og lovpålagt taushetsplikt og må forholde oss til Helsepersonelloven og Pasient- og Brukerettighetsloven.

3. ENKELT OG EFFEKTIVT

Privat psykolog på nett [10 grunner] 4
Man kommer raskt i gang når man først bestiller time. Ingen ventetid, og ingen krav til henvisning.

Dagens forbrukere ønsker og krever i større grad korte ventetider og enkle og lett tilgjengelige tjenester til fleksible tidspunkt.

Videobasert terapi er nettopp enkelt, praktisk og økonomisk.

Du trenger ingen henvisning fra fastlegen og Onlinepsykologenes tjeneste er utformet slik at selv du som ikke føler deg datakyndig enkelt kan mestre det:

 1. Følg linken til «Bestill time»
 2. Trykk på «Online Booking» og velg lengde på timen, velg psykolog og tidspunkt
 3. Betale.
 4. Du får bekreftelse på e-post, med link til samtalerommet.
 5. Gjennomfør samtalen!

4. TIDS- OG RESSURSBESPARENDE

Privat psykolog på nett [10 grunner] 5
Online psykolog er perfekt for deg med en travel hverdag, og som er avhengig av og trenger en fleksibel og tidsbesparende løsning.

Online psykoterapi er perfekt for deg med en travel hverdag, og som er avhengig av og trenger en fleksibel og tidsbesparende løsning. Du slipper å kjøre langt og betale unødvendige reiseutgifter og evt parkeringsplass o.l på toppen av prisen for selve terapien.

Prosessen med å komme i gang kan være veldig effektiv ved at første samtale skjer som regel samme uke kontakten er opprettet, som oftest i løpet av få dager.

Onlinepsykologene har ledige timer både på dagtid og kveldstid. Vi kan også etter egen avtale tilby timer iløpet av helgen dersom ønskelig og mulig.

Psykologene i Onlinepsykologene er også veldig bevisst på at man kommer raskt i gang med å fokusere på det klienten selv ønsker hjelp med og på å holde et effektivt fokus.

5. LAV TERSKEL

Privat psykolog på nett [10 grunner] 6
Det er mange som av ulike fysiske, mentale og økonomiske grunner isolerer seg. Dette er derimot ikke lengre et hinder for å oppsøke hjelp av psykolog.

Det finnes mange grunner til at terskelen for å oppsøke tradisjonells psykologsamtaler er for høy.

Det unike med å få tilgang til en psykolog på nett er at nye målgrupper – som tradisjonelt sett ikke like ofte har søkt hjelp eller kunnet få hjelp – nå kan nås og hjelpes lettere.

Dette er personer og situasjoner som f.eks:

 • Når man har en funksjonsnedsettelse eller er kronisk syk
 • Når man isoleres og hemmes grunnet utmattelsessyndrom
 • Når angsten, skammen, depresjonen eller traumene fører til omfattende isolasjon og unngåelse av folk
 • Når man som helsepersonell selv ønsker hjelp samtidig som anonymiteten ivaretas
 • Når man er en offentlig person og ønsker anonymitet
 • Når man bor isolert
 • Når man bor på små steder og er redd for å «møte naboen på venteværelset» eller at naboen faktisk er hjelperen
 • Eller man rett og slett bare vegrer seg fordi terapi er noe ukjent, fortsatt relativt tabubelagt eller man er redd for «hva man vil finne og møte i seg selv.»

Det skader ikke å gi det et forsøk og er ikke forpliktende.

Trenger du noen å snakke med?
Vi hjelper deg

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det.  Psykologtimer på nett er like effektivt som vanlige psykologtimer og er helt trygt. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Vi tilbyr også webinarer.

6. DÅRLIG TILGANG – «INTERNETTDEKNING = PSYKOLOGDEKNING»

Privat psykolog på nett [10 grunner] 7
Så fremt du har internettdekning har du psykologdekning uansett hvor isolert du bor!

I vårt langstrakte land der folk bor i hver en fjord og dal ut til den ytterste øy er psykologdekning en mangelvare. Psykologer tenderer også til å ønske å bo urbant og vil trolig fortsette med det.

Dette er et demokratisk, geografisk og kanskje også et sosioøkonomisk helseproblem som online terapi kan bidra å utjevne.

Derfor er online terapi et fullgodt alternativ for deg som bor langt fra gode psykologtilbud.

Onlinepsykologenes mantra er derfor «Internettdekning = Psykologdekning.»

7. UTENLANDS

Privat psykolog på nett [10 grunner] 8
Nå kan nordmenn som av ulike grunner har flyttet eller oppholder seg over lengre tid utenlands få hjelp der de er av en norsk psykolog!

Nå kan nordmenn som av ulike grunner har flyttet eller oppholder seg over lengre tid utenlands få hjelp der de er av en norsk psykolog!

Dette er en unik mulighet for deg som er

 • Utvekslingsstudent,
 • er på eventyr eller ferie,
 • jobber utenlands,
 • har funnet kjærligheten utenlands,
 • har kronisk sykdom som er i behov av
  mildere klima, eller
 • nyter pensjonisttilværelsen i varmere
  strøk.

8. UMIDDELBAR HJELP

Privat psykolog på nett [10 grunner] 9

Passer for deg som av ulike grunner ønsker hjelp NÅ, uten å måtte gå gjennom fastlegen, reise og stå på venteliste. Dette er ofte et behov for folk som befinner seg i en livskrise i form av samlivskrise eller -brudd eller andre plutselige tap. Eller når man får en sterk erkjennelse og motivasjon til å endelig oppsøke hjelp.

Er du i en livskrise og trenger hjelp av psykolog NÅ kan det å få psykologhjelp over nettet være et viktig og fullverdig alternativ. Dersom du har konkrete selvmordsplaner anbefales det derimot alltid å oppsøke legevakten eller noen som kan hjelpe deg med å oppsøke legevakten.

9. EN LETT TILGJENGELIG AVKLARING

Privat psykolog på nett [10 grunner] 10
Har du bekymret deg lenge og ønsker en avklaring kan det gjøres lett med å kontakte en privatpraktiserende psykolog på nett.

Lett tilgang til psykolog på nett er egnet for deg som ikke vet hvor alvorlige vanskene dine er, og trenger et enkelt og tilgjengelig tilbud.

Dette kan gi rom for avklaring, trygging, stabilisering, regulering, realitetsorientering, rådgivning, veiledning, tips og å reflektere høyt med en god lytter og samtalepartner.

10. KLIMA- OG MILJØVENNLIG – «EN INDRE REISE I STEDET FOR EN YTRE»

Ikke irrelevant i våre dager – et økende klima- og miljøhensyn oppfordrer og
utfordrer oss alle også til å reise mindre.

NÅR KAN PSYKOLOGHJELP OVER NETT IKKE ANBEFALES?

Privat psykolog på nett [10 grunner] 11

Har man alvorlige psykiatriske tilstander som:

 • Aktivt rus- og alkoholbruk
 • Selvskading
 • Alvorlig spiseforstyrrelse
 • Psykotiske og paranoide symptom
 • Alvorlig og kompleks traumeproblematikk med mye dissosiering og flashbacks
 • Har konkrete selvmordsplaner
 • Har/er barn og ungdom under 18 år som utsettes for omsorgssvikt

Da er det mest sannsynlig mer forsvarlig å oppsøke fastlegen og bli
henvist til spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder konkrete selvmordsplaner
bør du kontakte legevakten eller få hjelp av noen til å gjøre det.

USIKKER PÅ OM DU TRENGER HJELP?

Du vet best selv om du orker å fortsette å ha det slik som du har det i ditt liv eller om du ønsker endring.

Likevel, kan det være godt å vite for hvilke utfordringer andre personer søker hjelp og om du kjenner deg igjen:

Våre psykologer har god kompetanse på bl.a. behandlingsmetodene kognitiv terapimetakognitiv terapiEMDR og intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Det er mulig å få hjelp nå og vi vil gjerne være til hjelp for deg.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Har du behov for hjelp?
Vi hjelper deg med dine plager

Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig, lang erfaring og time på dagen. Helt trygt.

Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.