Parterapi på nett

Preges parforholdet av konflikter, kommunikasjonsproblemer, vansker med nærhet, utroskap, misforståelser og vansker med gjensidig forståelse, vansker med sårbarhet, manglende åpenhet eller fravær av respekt, tillit, trygghet og forståelse for den andres intensjoner og væremåte?

Da kan parterapi på nett med en av Onlinepsykologenes psykologer være til hjelp for dere.

Vi ønsker med denne artikkelen å gi deg en oversikt over tilnærmingene, beskrive hvordan parterapi kan gjennomføres online med hjelp av video og for hvilke relasjonelle utfordringer og samlivsvansker vi kan være til hjelp for.

Parterapi på nett 1

Innhold

Hva slags samlivsvansker kan vi få hjelp med via online parterapi?

Det finnes mange ulike relasjonelle vansker som kan prege et parforhold og som man kan få hjelp med i parterapi med en psykolog på nett:

 • Uenighet, krangling, aggresjon og konflikter
 • Deevaluering og kritikk av, negativitet mot eller motsatt urealistisk og selvdestruktiv idealisering av den andre
 • Vansker med kommunikasjon og forståelse av hverandre
 • Vansker med selvhevdelse og grensesetting 
 • Vansker med unnvikelse, føyelse, underdanighet, pleasing og å være “tøffel”
 • Unnvikelse, neglisjering, forsømmelse, bagatellisering, minimering og avvisning av hverandres behov
 • Vansker med dominans og manglende likestilthet i forholdet
 • Mistillit, mistenksomhet og sjalusi
 • Umøtte behov
 • Vansker med intimitet, nærhet, sårbarhet og fortrolighet (blir overfladisk og man distraherer og døver seg med aktivitet, underholdning, sosiale medier, nettaviser eller diverse gjøremål, trening, alkohol, spill og jobb)
 • Separasjonsangst og avhengig relasjonell stil
 • Samlivskriser
 • Uenighet i eller råd til oppdragelse/Behov for foreldreveiledning
 • Samlivsbrudd
 • Familieterapi og -mekling

“Hvordan fungerer parterapi på nett?”

Parterapi på nett 2

Hvordan fungerer online parterapi ved hjelp av video?

Enkelt sagt så fungerer det slik som parterapi i person på et kontor – godt!

Det er konkret mulig å gjennomføre dette på ulike måter:

 1. Dersom dere bor sammen eller på samme sted, kan man sitte foran samme skjerm/webkamera.
 2. Man kan også som samboere, i en travel hverdag der man ikke alltid får tid til å treffes hjemme eller i avstandsforhold logge seg på fra på forskjellige enheter.
 
Hvis man er logget på fra forskjellige enheter i samme rom/hus er det viktig med et godt og stabilt internett. Da vil det kunne gjennomføres uten problemer. Man må også av og til “mute” egen mikrofon når partneren snakker for å unngå “feedback-lyd”.

Fordeler med online parterapi

Det finnes flere fordeler med parterapi med psykolog på nett:

 1. Det er ressurs- og tidsparende ved at man slipper ekstra utgifter og tid på å reise frem og tilbake til kontoret
 2. Det muliggjør parterapi for avstandsforhold eller i andre situasjoner med mye fysisk avstand
 3. Det senker terskelen for å oppsøke hjelp ved at man slipper å være redd for å møte kjente på venteværelset
 4. Det kan føles tryggere å undersøke det som er sårbart og vanskelig når man opplever en fysisk avstand til terapeuten
 5. I disse koronatider slipper man også å bekymre seg for smitte
 6. Man kan få hjelp til fleksible tider der man befinner seg uten ventetid

Når bør man velge parterapi vs individualterapi?

Parterapi på nett 3

Det er ikke uvanlig å få hjelp med relasjonelle vansker som også skaper utfordringer i et parforhold i individualterapi. 

Det er heller ikke noe regler for når man bør prioritere å søke hjelp som par vs alene.

Enkelt sagt kan vi alle ha godt av å få hjelp som individer og par men livssituasjonen kan avgjøre hva som er viktig og riktig å prioritere.

Fordelene med parterapi er

 • Man får observert og jobbet direkte med utfordringene i parforholdet når det skjer i stedet for at man må rekonstruere den enes side av saken
 • Man slipper å måtte videreformidle selv det som var viktig i individualterapien og risikere at man ikke får kommunisert det på en forståelig og berørende måte
 • Man kan få en emosjonell respons fra sin partner som har en annen betydning og effekt enn om det kommer fra terapeuten
 • Man kan styrke forholdet med å ha et felles prosjekt og enighet om et mål, forståelse for utfordringene, ønske, håp og tro på bedring og en tilnærming/løsning for å nå det sammen.
 • Mer direkte overføringsverdi til hverdagen – Man kan øve seg i å dele, se og bli møtt i noe sårt, viktig, vakkert, vanskelig, nært og fint sammen og lettere ta det med seg i hverdagen.

Fordelen med individualterapi kan derimot være at man kan i større grad gå mer i dybden i sine egne indre komplekse følelser, utvide sitt toleransevindu, utforske og utfordre uhensiktsmessige forsvar/mestringsstrategier, bearbeide tidligere opplevelser og vanskelige relasjoner fra sin egen oppvekst.

Hva som ofte er viktige tema i parterapi

I parterapi er det viktig at ens egne og partnerens behov, opplevelser, følelser og ønsker er i fokus og at man ved hjelp av terapeuten kan etablere et trygt rom sammen preget av respekt, omsorg og en god intensjon om å forstå den andre.

Samtidig er det viktig at man også selv våger å være åpne, fortrolige, sårbare, ærlige og selvhevdende rundt egne behov, meninger, opplevelser, lyster, ønsker og følelser.

I parterapi vil man lære å identifisere og øve seg i:

 • Umøtte behov: Å både kjenne og dele egne og se og møte den andres underliggende behov
 • Uttrykke og møte følelser: Å finne en felles trygghet og tilnærming til å kommunisere og møte følelser.
 • Ha et konstruktivt innhold og fokus: Utforske hvordan man kan ta “ballen i stedet for mannen” når man diskuterer noe viktig men vanskelig. Lære hvordan man kan i stedet spille hverandre gode.
 • Ivareta motstridende behov: Lære seg i å navigere i og finne balanse mellom hverandres motstridende behov. Den ene kan f.eks ha mer behov for selvstendighet hvorav den andre har mer behov for tilhørighet.
 • Kortsiktig ubehag bedre enn langsiktig utfordring: Lære og øve seg i å kommunisere det vanskelige, frustrerende og sårbare tidlig, før det blir en konflikt eller noe uløselig/uoverstigelig i stedet for å la det bygge seg opp til det eksploderer eller avstanden blir for stor
 • Lære å vekke empati i stedet for å trigge forsvar i den andre: Lære å snakke ut ifra et “jeg-budskap” i stedet for et anklagende “du-budskap” som trigger forsvar i stedet for empati og forståelse
 • Intensjon vs tolkning: Lære å sjekke inn om budskapet ble mottatt og tolket slik som intendert og hvis ikke forsøke på ny igjen.
 • Unngå konfliktsky og prematur “forsoning”: Uenighet kan være utfordrende men hvis man feier det under teppet for mange ganger kan det få større konsekvenser for egen integritet eller parforholdet på sikt.
 • Realitetsorienter og reguler hverandre ned: Når vi er utenfor toleransevinduet vårt og kjenner på sterke følelser som angst, sjalusi, sinne, redsel eller skam kan det være til god hjelp at ens partner vet hvordan man kan roes ned og realitetsorientere oss.
 • Etabler en undersøkende kultur: I parterapi kan man utvikle en nysgjerrighet, omsorg, støtte og engasjement i hverandre slik at man nesten blir interessert og fascinert når utfordringer oppstår da det er en mulighet og invitasjon til å forstå og kjenne hverandre enda mer og å dele noe nært, intimt og fortrolig.
 • Å skille mellom fortid og nåtid: I mange tilfeller er det fortiden som gjentar seg i nåtiden og skaper unødvendige men ofte uunngåelige utfordringer i parforholdet. For mange par kan det være en lettelse og betryggelse å kunne plassere utfordringene og følelsene der det hører hjemme.

Bli kjent med noen av Onlinepsykologenes parterapeuter

Martine Winther

Parterapi på nett 4

Når jeg møter par er jeg opptatt av å forstå begge parter, uten å binde arbeidet opp i hva som har skjedd i deres individuelle og felles historie. Jeg er opptatt av øyeblikkene som utspiller seg mellom paret her og nå, og hvordan paret kan bruke disse øyeblikkene til å komme i kontakt med det som betyr noe for dem. Når vi vet klarere hva vi trenger og ønsker, er det lettere for en partner å møte oss i det. Jeg er opptatt av å finne frem til et felles prosjekt som dere kan navigere etter. Sammen skal vi finne en vei til det gode stedet dere lengter etter, eller en vei ut som dere begge kan leve godt med. Jeg er her for å møte dere der dere er, og er klar til å støtte dere i arbeidet det er å komme dit dere vil, enten dere er enige om målet eller dere er på ulike steder.

Jeg møter gjerne par som ønsker å jobbe med parforholdet sitt, enten det gjelder forebygging, reparasjon, eller avslutning. Jeg tar særlig utgangspunkt i emosjonsfokusert parterapi: jeg fokuserer på det emosjonelle båndet mellom dere, på å styrke, eller reparere det, sånn at dere kan kommunisere og være sammen på en trygg måte og en måte som gjør at dere føler dere sett og forstått av deres
partner.

Les mer og bestill time med Martine Winther her.

Karolina Holstein-Beck

Parterapi på nett 5

Min tilnærming til parterapi er å tilpasse behandlingen til de spesifikke utfordringene og styrkene paret representerer. Først er det viktig å avklare parets forventninger til hverandre og deres mål. Parterapi er veien man går for å nå dette målet. For noen par er veien lang og kronglete, for andre kort, men like utfordrende.

Noen par har behov for å bruke tid på å styrke trygghet og tillit til hverandre, andre trenger å lære å kommunisere bedre slik at de kan føle seg forstått og forstå sin partner bedre. Hvert par går gjennom vekstfaser, endringer og hendelser som kan ryste tryggheten og tilhørigheten til partneren. Mange ganger kan slike endringer falle på plass av seg selv, men ofte er dette større utfordringer. Enkelte ganger kan dette ende i brudd.  

Det er mange par som opplever økt lidelse, frustrasjon, følelse av å være fastlåst, sorg, skam, ensomhet og sinne. Mange har forsøkt ulike kommunikasjonsstrategier som ikke fungerer. Flere opplever dessuten at vonde opplevelser fra barndommen kan påvirke hvordan man relaterer og reagerer på sin partner. Alt dette kan oppleves som svært smertefullt. Hvor effektiv parterapi er, avhenger av at paret er villig å konfrontere hverandre med det de sliter med og hvor ærlige de tør, eller velger å være.  

I timene vil jeg støtte dere i denne prosessen, jeg vil tilby dere effektive verktøy, refleksjoner samt spørsmål som kan fremme kommunikasjonen og endringene dere ønsker. Enkelte ganger kan det også være hensiktsmessig å ha individuelle timer som del av det parterapeutiske forløpet.

Les mer og bestill time med Karolina Holstein-Beck her.

Kjerstin Øye
Parterapi på nett 6

Alle par sliter i perioder, men av og til blir det vanskelig å klare å komme seg igjennom disse periodene på egen hånd. Da er det hjelp å få. Ofte er det kommunikasjon det går på: «du hører jo aldri på meg..», «hvorfor må du alltid…», «hvorfor kan du aldri…», «hvis du bare…» er vanlige fraser når man sliter. Årsakene kan være mange; egen barndom, tillits-problem, psykisk sykdom, ulik oppdragerstil i foreldrerollen, vansker med nærhet, vold eller rus-vansker, for å nevne noen. Dette vil dere kunne få hjelp til av meg. Jeg har jobbet mye med par og familier; alt fra mindre og konkrete vansker til vedvarende og dyptgripende utfordringer.


mine terapier vil dere bli møtt med respekt for begges ståsted, med en objektiv vinkling på vanskene og med konkrete råd uavhengig av problemstilling.

Les mer og bestill time med Kjerstin Øye her.

 Elise Askheim Johansen

Parterapi på nett 7

I terapi med par er jeg opptatt av å skape et rom hvor det skal være trygt å sette ord på tanker og følelser. Jeg etterstreber å fungere som en nøytral samtalepartner.

I terapien kan jeg bistå dere, slik at dere får satt ord på deres erfaringer og opplevelser for at vi sammen skal kunne behandle dem. Åpenhet og tillit er en forutsetning for et vellykket terapiforløp og jeg vil møte dere begge med respekt. Jeg tror på at det enkeltmennesket bringer med seg av tidligere erfaringer og mønstre er av stor betydning for parforholdet. Å få mer kjennskap til hverandres historie kan igjen skape økt forståelse for den andre.

Utfordringer i parforholdet kan blant annet dreie seg om uheldige mønstre, fastlåste konflikter, ulike holdninger og måter å kommunisere på eller dere kan ha et ønske om å styrke parforholdet.

Les mer og bestill time med Elise Askheim Johansen her.

 

11 tips til hvordan håndtere relasjonelle utfordringer i parforholdet

Vi i Onlinepsykologene har erfaring med å hjelpe par med sine relasjonelle utfordringer og basert på det kan vi oppsummere noen tips til hvordan dere kan håndtere deres relasjonelle problemer:

 1. Ved å se problemene i sammenheng med  hverandres oppvekst kan man forstå bedre hvorfor ens partner har de relasjonelle utfordringene som oppstår
 2. Gjennom forståelse for hverandre kan man i større grad gi og få en aksept og omsorg som kan motvirke hverandres frustrasjon, selvbebreidelse, skam og fordømmelse
 3. Forsøk å identifisere uheldige relasjonelle mestringsstrategier – Er jeg den som føyer, tilpasser og underkaster meg andre? Er jeg den som blir emosjonelt avkoblet, upersonlig og distansert? Er jeg den som dominerer og overstyrer? Er jeg den som hele tiden søker bekreftelse og som pleaser?
 4. Utforsk hvilke umøtte behov du/dere har
 5. Utforske andre strategier og tilnærminger – Hvordan er det å sette grenser og hevde egne behov og meninger? Hvordan er det å være åpen og fortrolig om egen sårbarhet?
 6. Øv dere i å snakke ut ifra et “jeg”-budskap i stedet for et “du”-budskap
 7. Dobbeltsjekk om din intensjon og mottakerens tolkning er i overensstemmelse
 8. Ikke la følelser, uenigheter og umøtte behov ligge der usagt men ta det tidligst mulig FØR det blir en konflikt.
 9. Vær tålmodig og gi deg tid og rom til å øve og prøve og feile i en trygg relasjon med å være åpen, ærlig, sårbar og tydelig på egne behov
 10. Utforsk gjerne det å sette deg inn i den andres perspektiv hvis du synes det er vanskelig å lese andres intensjoner og lett blir mistenksom og kjenner på mistillit
 11. Utforsk og prøv ut å sette ord på og kommunisere dine egne behov, følelser og perspektiv

Dette er punkter psykologene våre kan hjelpe dere med dersom det er ønskelig. Våre dyktige psykologer kan gi god hjelp over nett i trygge, låste samtalerom. Dersom du er usikker på hvem av oss som passer deres preferanser, så prøv vår psykolog-match, og vi matcher deg med den av oss vi vurderer best passer deres preferanser.

Les også gjerne i fagbloggen vår dersom dere ønsker å lære mer om: