Sinnemestring

For noen er sinne en destruktiv og ukontrollerbar følelse som skaper utfordringer i nære relasjoner og i arbeidslivet.

Dette kan skape vansker med:

 • nærhet og samarbeid i nære relasjoner
 • konflikter
 • å dele sårbarhet og behov
 • relasjoner og samarbeid på arbeidsplassen
 • å ta andres perspektiv
 • ta imot ordrer fra overordnede/autoriteter
 • impulskontroll
 • medførende skam og skyld over egne handlinger og aggresjon

Les mer om 8 grunner til hvorfor sinne blir vanskelig og destruktivt.

Motsatt problem – når sinne er utilgjengelig

Andre kan ha motsatt vansker med sinne. I stedet for at man har for mye aggresjon er det helt undertrykt eller unngås.

Kanskje har sinnet blitt ulovlig, angstvekkende eller «farlig».

Da kan man ha vansker med:

 • selvhevdelse
 • å kommunisere behov
 • underkastelse og føyelse
 • å prioritere egne behov og gjennomføre egne ønsker og drømmer i arbeid og livet ellers
 • unngåelse og unnvikelse
 • grensesetting
 • skam og lav selvfølelse, selvforakt, selvrespekt

8 tips til hvordan lære selvhevdelse og grensesetting.

Mulig å få hjelp

Den sinte, den som utfører aggresjonen, kan ofte selv i etterkant kjenne på skam og skyld.

Dersom man er ansvarsfull og modige – til å konfronteres med eget sinne, skam og skyld – er det derimot mulig å oppsøke hjelp.

For sin egen og de andre man er glad i sin skyld.

Vi i Onlinepsykologene har erfaring med å hjelpe folk med ulik form for sinneproblematikk enten det gjelder et ukontrollerbart sinne eller et undertrykkt sinne.

Hva terapi kan være til hjelp for

Vi i Onlinepsykologene kan være til hjelp for å:

 • Forstå hvorfor sinne har blitt et problem
 • Gi verktøy til å regulere ned sinne og å ta seg nødvendige pauser
 • Utforske andre strategier
 • Bearbeide opplevelser som er kilden til sinne og slik bli mindre sint
 • Komme i kontakt med en sårbarhet, sorg, skyld eller skam som dekkes over av sinnet
 • Utvikle evnen til å se seg selv utenfra og å ta andres perspektiv
 • Forbedre impulskontrollen og evnen til være sint uten å aggere på det
 • Utvikle toleranse for egne følelser og angst
 • Lære om konstruktiv kommunikasjon av frustrasjon
 • Lære om de positive aspektene ved et konstruktivt sinne. Dvs sunn selvhevdelse og grensesetting
 • Lære å komme i kontakt med sinne (for dem som unngår og undertrykker sinne)

Hvis dette høres ut som noe du trenger hjelp med kan du bestille time her. Vi i Onlinepsykologene vil gjerne være til hjelp for deg.

Les gjerne i fagbloggen vår dersom du ønsker å lære mer om