Utbrenthet


Bestill time i dag så starter vi jobben med å gjøre arbeidshverdagen lettere.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

En
arbeidslivssykdom


Å forstå hva utbrenthet nøyaktig er
kan være vanskelig. I henhold til litteraturen er utbrenthet normale reaksjoner
på stress og ikke en egen diagnose, samtidig vet vi også at utbrenthet er en
kompleks, psykisk og kroppslig reaksjon på noe som oppleves låst og kanskje
uhåndterbart. Vi vet at utbrenthet er arbeidsrelatert og vi kan kanskje kalle
det et syndrom, som er en samling symptomer på ulike plager. Forskjellen på
utbrenthet og andre livsstressorer er at det kan ha pågått over lang tid uten
at man har klart å finne gode nok strategier for å håndtere det som er kjernen
til problemet.


Når man beskriver utbrenthet, er det tre begreper som er sentrale:


 • Følelsesmessig utmattelse
 • Følelsesmessig distansering
 • Redusert personlig yteevne


Disse vide og diffuse symptomene kan
være vanskelig å knytte til jobben alene, og det kan hende man først får utløp
for dem og at de blir lagt merke til på hjemmebane. Når man merker at man ikke
har overskudd til å ivareta familie eller personlige relasjoner, føler seg
avkoblet følelser og ikke kan engasjere seg i det man deltar i, og når man
opplever å komme til kort fordi man er helt utslitt etter jobb.


Hvordan
oppstår utbrenthet?


Utbrenthet er assosiert med
jobbrelatert stress. Det kan komme av uløselige konflikter mellom kolleger
eller leder, eller på grunn av overbelastning av arbeidsoppgaver uten at man
ser en ende på sakene. Dersom man i tillegg ber om avlastning og ikke får gehør
hos leder vil man fort kunne føle økt press. Symptomene på utbrenthet kan
begynne i det små, med diffuse symptomer som forbindes til helt andre ting og
gradvis utvikler man et mønster av symptomer sterkere og sterkere assosiert med
jobb.


Slike symptomer kan være:


 • Hodepine, anspente muskler, trykk over brystet,
  hjertebank, kvalme eller svimmelhet.
 • Forandret søvnmønster – du sover mer eller mindre
  enn før.
 • Forandret appetitt.
 • Problemer med mage/tarm.
 • Du blir lett syk.
 • Fremmedgjøring av jobbaktiviteter.
 • Tretthet og slitenhet på jobb og når arbeidsdagen
  er over.
 • Tap av arbeidsglede. Negativ eller frustrert i
  forhold til arbeidet du gjør, arbeidsplassen og kollegaer.
 • Fysisk slitenhet. Orker ikke å gjøre mye på
  fritiden.

Søk
hjelp


Mange av symptomene er også forbundet
med en rekke andre tilstander og det er ikke alltid lett å identifisere
opphavet til plagene. Dersom du sliter med å sortere tankene og forstå hvorfor
følelseslivet spiller deg og dine nærmeste et puss kan det være nødvendig å
oppsøke profesjonell hjelp.


En psykolog hos Onlinepsykologene kan
hjelpe deg å identifisere, bevisstgjøre og utføre tiltak som er viktig og effektive
for å redusere stress og komme deg ut av utbrentheten.


Bestill time i dag så starter vi jobben med å gjøre arbeidshverdagen lettere.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

En
arbeidslivssykdom


Å forstå hva utbrenthet nøyaktig er
kan være vanskelig. I henhold til litteraturen er utbrenthet normale reaksjoner
på stress og ikke en egen diagnose, samtidig vet vi også at utbrenthet er en
kompleks, psykisk og kroppslig reaksjon på noe som oppleves låst og kanskje
uhåndterbart. Vi vet at utbrenthet er arbeidsrelatert og vi kan kanskje kalle
det et syndrom, som er en samling symptomer på ulike plager. Forskjellen på
utbrenthet og andre livsstressorer er at det kan ha pågått over lang tid uten
at man har klart å finne gode nok strategier for å håndtere det som er kjernen
til problemet.


Når man beskriver utbrenthet, er det tre begreper som er sentrale:


 • Følelsesmessig utmattelse
 • Følelsesmessig distansering
 • Redusert personlig yteevne


Disse vide og diffuse symptomene kan
være vanskelig å knytte til jobben alene, og det kan hende man først får utløp
for dem og at de blir lagt merke til på hjemmebane. Når man merker at man ikke
har overskudd til å ivareta familie eller personlige relasjoner, føler seg
avkoblet følelser og ikke kan engasjere seg i det man deltar i, og når man
opplever å komme til kort fordi man er helt utslitt etter jobb.


Hvordan
oppstår utbrenthet?


Utbrenthet er assosiert med
jobbrelatert stress. Det kan komme av uløselige konflikter mellom kolleger
eller leder, eller på grunn av overbelastning av arbeidsoppgaver uten at man
ser en ende på sakene. Dersom man i tillegg ber om avlastning og ikke får gehør
hos leder vil man fort kunne føle økt press. Symptomene på utbrenthet kan
begynne i det små, med diffuse symptomer som forbindes til helt andre ting og
gradvis utvikler man et mønster av symptomer sterkere og sterkere assosiert med
jobb.


Slike symptomer kan være:


 • Hodepine, anspente muskler, trykk over brystet,
  hjertebank, kvalme eller svimmelhet.
 • Forandret søvnmønster – du sover mer eller mindre
  enn før.
 • Forandret appetitt.
 • Problemer med mage/tarm.
 • Du blir lett syk.
 • Fremmedgjøring av jobbaktiviteter.
 • Tretthet og slitenhet på jobb og når arbeidsdagen
  er over.
 • Tap av arbeidsglede. Negativ eller frustrert i
  forhold til arbeidet du gjør, arbeidsplassen og kollegaer.
 • Fysisk slitenhet. Orker ikke å gjøre mye på
  fritiden.


Søk
hjelp


Mange av symptomene er også forbundet
med en rekke andre tilstander og det er ikke alltid lett å identifisere
opphavet til plagene. Dersom du sliter med å sortere tankene og forstå hvorfor
følelseslivet spiller deg og dine nærmeste et puss kan det være nødvendig å
oppsøke profesjonell hjelp.


En psykolog hos Onlinepsykologene kan
hjelpe deg å identifisere, bevisstgjøre og utføre tiltak som er viktig og effektive
for å redusere stress og komme deg ut av utbrentheten.


Bestill time i dag så starter vi jobben med å gjøre arbeidshverdagen lettere.