Stress

Stress er et livsstilsproblem. Stress er ofte selvpåført, men stress kan også være uttrykk for noe annet. 

Stress er en subjektiv følelse i kroppen. Stressor er den tingen som faktisk utløser stress. Vi skiller mellom positive og negative stressorer. En positiv stressor er tilførelsen av noe bra, men som likevel øker nivået av stress i kroppen (for eksempel å gifte seg), mens en negativ stressor er noe dårlig, som stresser oss fordi den er uønsket (for eksempel en vanskelig eksamen).

Livsstilsproblem

«Ikke stress sånn» er noe av det mest kjente uttrykket vi bruker. Det moderne mennesket har flere og flere oppgaver, verv, jobber og hobbyer. Vi løper fra det ene til det andre og tiden spiller sjelden på lag. Når vi velger å engasjere oss i flere ting velger vi også bort tiden. Dette er et selvvalgt problem og kan løses ved å frigjøre plass i kalenderen. Man må da ofre noe for 
å få tiden tilbake. På toppen av disse selvvalgte stressorene kommer alt annet, som familie, jobb, plikter, ærend, helse og så videre. Det er mange baller å sjonglere og det hender at vi mister en ball eller to, men det viktigste er å engasjere seg i det som betyr noe og reparere noe dersom det går gale. 

Stress kan også håndteres som noe for seg selv, samtidig som vi har fulle timebøker. Da må du likevel få tid til å jobbe med stresset. Blant annet trening, meditasjon / mindfulness, egenomsorg (mat, helse og velvære), sosialt samvær. Alle disse faktorene kan bidra til å redusere stress. 

Når stress er uttrykk for noe annet

Noen ganger er det ikke helt lett å finne ut hvorfor man stresser. Det virker som at alt i livet ellers er på stell, men så går en rundt og irriterer seg over småting, gjør en fjær om til ti høns og alt uten grunn. Da kan det bety at det er noe underliggende, noe som ikke er satt ord på, som plager deg. Ting vi grubler på og ikke finner klare svar på blir til stress når vi fortsetter å tenke på det. Eksempelvis er det noe grums i parforholdet som stresser deg uten at du tør å snakke om det eller påpeke det, kan hende en uoppgjort krangel med en venn eller nabo ligger og lurer under huden, eller at noe som i utgangspunktet er positivt, som ditt forestående bryllup, blir så stressende og vanskelig å håndtere. Noen ganger vet vi ikke hva stressoren er, andre ganger vet vi det, men tør ikke erkjenne det. Hva enn som er tilfellet 
for deg er det viktig å gjøre noe med det før det går for langt.

Kan vi bli syke av stress?

De fleste av oss tåler stress godt, men dersom vi er utsatt for mye stress over lang tid, kan det medføre helseproblemer. Likevel er det bra at vi har evnen til å bli stresset. Kroppen forbereder seg da på det ekstra arbeidet en utfordrende situasjon krever, og vi blir i stand til å yte litt mer når det trengs. Vi skjerper oss når vi blir stresset. Stress i seg selv gjør oss ikke syke, men stress som blir for intenst eller pågår over for lang tid, kan bli en belastning. 

Dersom du kjenner deg igjen i denne teksten, dersom du vet du stresser for mye og aldri helt klarer å lande, da kan det være en god idè å snakke med en profesjonell for å få gode råd og kan hende avklare en del av stresset i livet ditt. Det er som nevnt noen ganger vanskelig å identifisere hva som faktisk er årsaken, og da kan det være godt å kartlegge terrenget litt, slik at vi kan tilpasse kartet  bedre.