Hvorfor eksistensiell psykologi er viktig for ditt liv

Hvorfor eksistensiell psykologi er viktig for ditt liv 1
Bilde: wiki.commons

Det finnes noen aspekter med tilværelsen – eksistensielle tema – som alle mennesker, uavhengig om man har psykiske utfordringer, vil oppleve som angstvekkende. Disse omtaler vi som eksistensielle grunnproblemer. De er uløselige problemstillinger og innebærer tema som døden, eksistensiell ensomhet, meningsløshet og frihet/ansvar. Temaene er sentrale i terapitradisjonene eksistensiell- og humanistisk psykologi.

Hvorfor fokusere på eksistensielle spørsmål?

Vi i Onlinepsykologene har tro på, til tross for at de eksistensielle temaene er uløselige, at det likevel kan være viktig å reflektere over dem. Fordi det angår oss alle og kan bidra til at vi lever mer tilstedeværende verdibaserte liv.

Ved å dele sine tanker, bekymringer og følelser om de eksistensielle temaene med en person man har tiltro til:

  • kan man føle seg mindre alene,
  • forstå seg selv bedre og føle seg forstått,
  • utvikle seg som person,
  • og ta mer bevisste livsvalg.

For noen kan dette være en viktig prosess i å ta farvel med livet eller noen man er glad i. Det kan også være til hjelp for å utvikle aksept eller å ta viktige avgjørelser i et stort veiskille i livet.

Når eksistensielle tema er en del av psykisk lidelse

Det er ikke alltid at grubling og bekymring over døden eller meningsløsheten bare dreier seg om eksistensiell problematikk. Det kan hende at det er en del av en depresjon eller angstproblematikk som opprettholder den psykiske lidelsen.

Er min grubling over døden og tiltaksløshet grunnet livets meningsløshet egentlig et uttrykk for depresjon?

Forsterker jeg unødvendig min egen angst ved å hele tiden bekymre meg for min eller andres potensielle død?

Det kan derfor det være viktig å få klargjort, når man fokuserer på eksistensielle tema, om man også har behov for å få hjelp med depresjons– og angstsymptomer.

Onlinepsykologenes artikkelserie om eksistensielle vansker

  1. Døden – Fra dødsbevissthet til livsbevissthet
  2. Meningsløshet – Hvordan håndtere livet når det føles meningsløst?
  3. Frihet, ansvar og livsangst – Hvorfor er det så vanskelig å ta valg?
  4. Ideal deevaluerer oss og skaper mislykkethet
  5. Hvordan håndtere ensomhet og få venner
  6. Praktisk eksistensialisme: Hvordan håndtere eksistensielle vansker? Med aksept og tilstedeværelse. (kommer)