Hvordan er det å gå til psykolog?

«Jeg går til psykolog.» Smak litt på det utsagnet. Har det en bismak? Er det problematisk? Eller er det godt å si? 

Hvordan er det å gå til psykolog? 1
Kilde: Pixabay

Åpenhet om psykisk helse

Hvordan er det å gå til psykolog egentlig? For mange mennesker er livet i perioder preget av behovet for å samtale med en psykolog. Mange har gode utfall, og opplever det berikende, på en eller flere måter. Mange har samtaler for å bli bedre fra en psykisk lidelse eller psykiske plager, mens andre sårt trenger noen å snakke med om vanskelige tema de ikke kan dele med andre. Behovene er der, og mulighetene er der.

Å være åpen med seg selv og tørre å «kaste maska» er et viktig steg i retningen for å få hjelp. Vi må oppfordre oss selv og hverandre til å ha mot til å være åpen om psykisk helse, ha mot til å være sårbar. Med dette utfordrer vi tabuet rundt det å gå til psykolog for å få hjelp. Nordmenn går dobbelt så mye til psykolog nå, i forhold til for ti år siden. For unge under 18 år har det vært en tredobling. En av årsakene er økt fokus på det å ha psykiske lidelser. En annen er økt tilgjengelighet av psykologer. Regjeringen har i mange år satset fullt på å bygge ut tilbudet i kommunene, og det har vært en stor suksess. Innen 2020 skal alle kommuner har kommunepsykolog tilgjengelig. Dermed får mange flere hjelp der de bor.

Likevel er det mange med behov som ikke oppsøker psykolog. En av grunnene er trolig at det er litt ukjent terreng, det å gå til psykolog. Og med det ukjente følger usikkerheten. Og sammen med følger stigma, fordommene og unngåelsen. Og av slikt blir det tabu. Tabu ødelegger ofte for ting som kan være bra. Som å elske en person, uavhengig av kjønn og bakgrunn. Og tabu for å gå til psykolog ødelegger også for noe som kan være veldig bra for mange mennesker. 

Online terapi er løsningen

I anledningen tabu å gå til psykolog trengs det gjerne et nærmere blikk på spørsmålet om hva det innebærer å gå til psykolog, og derfor vil jeg gjerne invitere dere inn til en helt ordinær psykologsamtale.

I det morderne samfunnet blir stadig mer og mer av vår hverdag digitalisert på et vis. Selv er jeg, som psykolog, blitt digitalisert ved at jeg snakker med mine klienter over video og ikke ansikt til ansikt på et kontor. Forskning viser at effekten av online terapi er like god som et ordinært møte mellom psykolog og klient. Og hver uke møter jeg mange nye mennesker som trenger hjelp av en eller annen grunn. Felles for dem er at de har tatt mot til seg for å søke råd. Noen kjenner på spenningen ved det forestående, mens andre synes å være helt upåvirket. Jeg inviterer mine klienter til samtale via e-post og så snart man klikker seg inn på linken er vi i gang. 

Slik fungerer det

Ofte bruker vi litt kort tid på å samtale om denne formen for terapi. Online terapi er fremdeles ganske nytt på psykologfronten. Deretter gjennomgår vi grunnen til at de kontaktet meg. Er det en kjent problemstilling, eller er det behov for å være litt detektiv? Vi utforsker det vanskelige, snakker litt om tidligere erfaringer som kan være relevante for plagene i dag. Vi ser etter sammenhenger, diskuterer, og lar veien bli til mens vi går. Noen ganger finnes der klare årsakssammenhenger mellom vårt følelsesliv og det vi har opplevd, mens andre ganger kan det virke som at kilden er kamuflert inderlig vel. Sammen prøver å finne et mål for behandling, et mål for bedring.

Utfordringer som dukker opp må løses best mulig, enten det er teknologiske, psykologiske også om de skulle omhandle selve relasjonen mellom meg selv og pasienten min. Med taushetsplikten følger et stort ansvar og jeg forsikrer meg om at pasienten vet om dette. Og så orienterer jeg om at jeg noterer ned viktige momenter fra samtalen til journalen, som ingen har innsyn i. Stor sorg eller vanskelige tema blir ofte følelsesladet. Det er ingen skam å gråte og svært ofte blir jeg også berørt av det mine klienter forteller. Faktisk er det mange psykologer feller gjerne selv en tåre sammen med sine klienter i det de deler en unik historie få andre har innsyn i.

I løpet av samtalen får gjerne både min klient og meg en følelse av hvor relasjonen bærer. Er det et godt grunnlag for samarbeid? Dersom det er det vil det ofte være ønskelig og naturlig for klienten å lage ny avtale for videre samarbeid. 

Fremtidens terapi

Det å hjelpe folk over video er en gledelig utvikling både for meg selv og mine klienter. Så mange ekstra utfordringer forsvinner helt ved innføring av online terapi: Tidsklemma, kø-problematikk, geografiske utfordringer. Fleksibilitet er nøkkelen for at psykologer skal kunne tilby gode løsninger og hjelp til sine klienter og det får man i stor grad over nettet. Ikke minst andre fordeler, som at man kan følger klientene der de er og i de utfordringer de står, dersom dette er terapirelatert. 

Mine klienter opplever ikke det å sitte foran PC-skjermen eller iPaden som et problem, snarere tvert imot. Tilbakemeldingene er gode og det er alltid kommentarer om at dette er på tide. Derfor ønsker også jeg online terapi velkommen og ikke minst fordi flere kan få hjelp og sammen kan vi redusere stigma og tabu rundt det å gå til psykolog!

Bestill time her

Leave a comment