FAQ

Har Onlinepsykologene fysiske kontor?

Nei, vi satser fullt på videokonsultasjoner og er overbevist om at dette er en viktig del av fremtidig psykologbehandling. Med videokonsultasjoner kan Onlinepsykologene gi psykologbehandling «der du er» og på tidspunkt som passer best for deg.

Hvordan fungerer videokonsultasjoner?

Det er enkelt å bestille time hos Onlinepsykologene og det er ingen krav til henvisning. Vi har ledige timer både på dagtid og kveldstid.

1. Ved å klikke på booking-knappen vil du komme til vår elektroniske booking-kalender, hvor du kan se ledige tider og bestille time hos ønsket psykolog.

2. Etter bestilling får du en automatisk e-post med en nettadresse til et sikkert (kryptert) elektronisk samtalerom, hvor du vil møte psykologen til avtalt tidspunkt.

Er det trygt?

Hos Onlinepsykologene er vi svært opptatt av din trygghet og sikkerhet. Vi behandler dine personopplysninger gjennom krypterte løsninger. Til gjennomføring av terapisamtalene bruker vi Whereby, som er en fullkryptert samtaleløsning, laget nettopp gjennomføring av fortrolige samtaler. Vi har skrevet mer om personvern og sikkerhet hos Onlinepsykologene her.

Er det like effektivt som vanlig terapi?

Ja, det er etter hvert mye forskning som indikerer at effekten er tilsvarende tradisjonell terapi på kontor. Man finner at det oppleves OK for deg som klient, og at relasjonen og behandlingsalliansen til psykologen er like sterk i online terapi som i vanlig terapi. Vi vet at online terapi er mer fleksibelt for deg som klient, gir lavere terskel for å møte til samtale, hvilket igjen bidrar til bedre regelmessighet i behandlingsforløpet. I forskning er regelmessige konsultasjoner forbundet med gode behandlingsresultater. Du kan lese mer om fordelene ved online terapi her.

Når får jeg time?

Alle henvendelser besvares innen 24 timer og første samtale avtales som regel samme uke kontakt er opprettet, som oftest i løpet av få dager. Vi har ledige timer både på dagtid og kveldstid.

Hvor lenge og hvor ofte er det vanlig å gå i terapi?

Lengden på behandling avklares i samarbeid med psykologen etter hvert som behandlingen skrider frem. Noen opplever vesentlig bedring kun etter få timer, mens andre opplever det nødvendig med flere timer. Til syvende og sist er det opp til deg som klient hvor lenge du ønsker å gå i terapi, og du kan når som helst avslutte. Det er ikke noe fasitsvar på hvor ofte man går i terapi, men det kan ofte være en gang i uken, og etter hvert som behandlingen skrider frem reduseres dette vanligvis.

Må jeg ha henvisning fra fastlegen?

Nei. Ingen av psykologene hos oss har refusjonsrett (statlig støtte). Dermed trenger du ikke henvisning og ventetiden er kort, men du må betale hele beløpet selv.

Dekker helseforsikringen min psykologtimer?

Noen har helseforsikring som dekker et visst antall psykologtimer, og noen arbeidsplasser har forsikringer som gjør det. Sjekk med ditt forsikringsselskap før du bestiller time og send oss dokumentasjon på dette minimum 24 timer før første samtale.

Bestill time her