Fagblogg

Bli kjent med din tilknytningsstil

VANSKER MED TILLIT Din tilknytningsstil har sammenheng med dine oppvekstvilkår. Det finnes mange ulike relasjonelle utfordringer relatert til vår tilknytningsstil: «Jeg klarer ikke å knytte meg», «Jeg har ikke tillit

LES MER →

Tilhørighet er essensielt i våre liv

For å forstå nærmere hvorfor relasjoner kan være så vanskelige skal vi undersøke en sentral relasjonell grunnutfordring som ofte skaper en indre konflikt i og mellom oss og påvirker vår selvfølelse. Vi mennesker

LES MER →
Få hjelp
Onlinepsykologene gir deg rask og effektiv hjelp når du trenger det. Ingen henvisning nødvendig.