Bedriftpsykolog - tilbud på psykologtjenester til ansatte

For bedrifter 1

BEDRIFTSPSYKOLOG – TILBUD PÅ PSYKOLOGTJENESTER TIL ANSATTE

Våre kunder og samarbeidspartnere

Psykiske plager og lidelser utgjør en av de største helseutfordringene i det norske samfunnet i dag, hvorav angstlidelser, depressive lidelser og alkoholmisbruk er de tre vanligste lidelsene. Forskning viser at mange psykiske lidelser både kan forebygges og behandles. Hvor en ikke kan forebygge selve lidelsen kan allikevel mange av de negative konsekvensene fra lidelsen forebygges og er slik unødige. Verken psykiske plager eller psykiske lidelser er i seg selv et hinder for å delta i arbeidslivet.

Bedrifter kan ha flere fordeler av å gi ansatte tilbud på psykologtjenester. Dette gjelder spesielt bedrifter hvor ansatte opplever høyt stressnivå, for eksempel på grunn av høye krav eller risiko på arbeidsplassen. Det kan også være aktuelt for bedrifter hvor ansatte er mye på reise og av den grunn opplever fravær fra familie og større grad av ensomhet. Videre er konflikter på arbeidsplassen, livskriser, samt andre psykiske lidelser noen av hovedårsakene til sykefravær over tid i Norge. Bedrifter som har behov for å redusere sykefravær, vil også oppleve en meget positiv effekt ved å gi tilbud på psykologtjenester til sine ansatte.

Fordeler ved å tilby ansatte et tilbud på psykologtjenester er blant annet:

 • Økt medarbeidertilfredshet
 • Økonomiske fordeler på grunn av redusert sykefravær
 • Økt fokus og motivasjon blant ansatte
 • Bedre resultat på HMS-undersøkelser for bedriften

 

HVORFOR VELGE PSYKOLOGTJENESTER PÅ NETT?

Onlinepsykologene var et av de første selskapene i Norge til å tilby psykologtjenester på nett og har bred faglig kompetanse.

Psykologtjenester er like effektivt og trygt som tradisjonelle psykologtjenester. Mange opplever også en lavere terskel for å be om hjelp på nett, slik at en kan også kan bistå med lettere psykiske plager, for eksempel som søvnproblematikk, relasjonelle vansker og angst. Les mer om hvilke psykiske plager vi kan hjelpe med her.  En lavere terskel for å be om hjelp kan også forebygge alvorligere lidelser.

Å velge psykolog på nett har flere fordeler for både ansatte og bedrift:

 • En sparer tid da det ikke krever noe reisetid
 • Tilbudet er lett tilgjengelig og gir dermed en lavere terskel for å be om hjelp
 • Kort ventetid, slik at en kan få hjelp når en trenger det.
 • Mer fleksibelt for bedrift og arbeidstaker. Ansatt kan bestille tid akkurat når det passer.

 

ONLINEPSYKOLOGENE TILBYR

 • Ordinær eller akutt oppfølging av ansatte via psykologsamtaler på nett
 • Automatisert løsning med svært lite administrasjon for din bedrift
 • Løsning som gir bedriften god oversikt og kontroll over benyttede timer
 • Faktura på månedlig basis
 • Tilgjengelighet på ettermiddag, kveld og i helger, noe som gir fleksibilitet for ansatte.
 • Kort eller ingen ventetid.
 • Konkurransedyktige priser
Stian Sørheim Espevoll

Psykologspesialist Stian Sørheim Espevoll

Ta kontakt for mer informasjon

Vurderer dere å tilby deres ansatte eller kunder psykologtjenester og er interessert i en bedriftsavtale? Ta kontakt med oss for mer informasjon eller tilbud. 

Ta gjerne direkte kontakt med vår bedriftskontakt, Stian Sørheim Espevoll. 

Kontaktskjema