Ni grunner til hvorfor og når online terapi bør forsøkes

Effektivt

Det er like effektivt som tradisjonell «offline» terapi.

Trygt

Det er trygt og anonymt.

Enkelt

Det er enkelt, praktisk og økonomisk.

Tidsbesparende

Perfekt for deg med en travel hverdag, som trenger en fleksibel og tidsbesparende løsning.

Lav terskel

Passer bra for deg som isolerer deg mye og derfor har høyere terskel for å oppsøke hjelp.

Dårlig tilgang

Et fullgodt alternativ for deg som bor langt fra gode psykologtilbud.

Utenlands

Passer for deg som bor utenlands eller oppholder deg utenlands over lenger tid.

Umiddelbar hjelp

Passer for deg som ønsker hjelp NÅ, uten å stå på venteliste.

En lett tilgjengelig avklaring

Egnet for deg som ikke vet hvor alvorlige vanskene dine er, og trenger et enkelt og tilgjengelig tilbud.

Usikker på om du trenger hjelp?

Du vet best selv om du orker å fortsette å ha det slik som du har det i ditt liv eller om du ønsker endring.

Likevel, kan det være godt å vite for hvilke utfordringer andre personer søker hjelp og om du kjenner deg igjen:

Det er mulig å få hjelp nå og vi vil gjerne være til hjelp for deg.

Hvis du kjenner deg igjen i dette og ønsker hjelp kan du enkelt bestille time hos oss.